LawTime areneb ja elab

Kliendipõhise Lawtime rakenduse aktiivne arendus on küll lõppenud, kuid tuge pakume oma klientidele endiselt. Nii olemasolevatel ja uutel klientidel soovitame kasutada juba uuemat veebipõhist lawtime teenust. Rohkem infot uue versiooni kohta leiate siit siit.


LawTime windowsi kliendirakenduse tugi

Teenuse raames teeme kleindirakenduses ja andmebaasides täiendusi ja toetame kasutajaid vanema kliendirakenduse kasutusel ka uuemate windowsi ja office versioonidega.
Teeme jooksvaid parandusi keskmiselt korra kuus.


Office 2013 ilme

Saab valida nelja väljanägemise vahel: Office 2010, Office 2013 valge, -helehall ja -tumehall. Vaikimisi valib LawTime kujunduse, mis ühtib teie Office'ga, sh Office 365. Käsitsi saab kujunduse valida Fail -> Suvandid.

Arvete kulusse kandmine

Laekumise aknasse lisatud uus laekumise tüüp "Kulusse kantud". Lootusetute arvete märkimiseks laekunuks läbi kulusse kandmise tuleb: avada arve, valida "Uus laekumine", valida laekumise tüübiks "Kulusse kantud", täiendada vajadusel kuupäeva, kommentaare vms ning salvestada laekumine.

Arvete eksport Hansa uuemale tarkvarale

Arvete ekspordil lisatud seadistus valimaks ühilduvust Hansa versioonidega 7 ja 7.1

Emaettevõtte lahter

Kliendi juures on lisandunud emeaettevõtte lahter, mis sisaldab valikut olemasolavate klientide hulgast. Lahtri saab lisada klientide tabeli vaatesse klikkides "Väljade valija" ning valides Emaettevõtte välja.
Emmaettevõtte lahtrit saab kasutada kokkuvõtetes klientide gruppide lõikes statistika tegemiseks.

Stopperi akna nupuriba

Nüüd saab stopperi aknas valida, et alati kuvatakse suur nupuriba. Selleks tehke topeltklikk  jaotusel "Avaleht". Vajadusel saate akent suurendada, et kommentaaride lahter suurem oleks. Kui soovite, et suure nupuriba peita, siis tehke uuesti topeltklikk "Avalehel"

Stopperi nupuriba

Arve aknas kiirpääsunupud Prindi ja E-Post

Arve akna päisesse lisatud kiirpääsunupud E-Postiga saatmiseks ja printimiseks. Nendele klikkides ei kuvata arve eelvaadet vaid väljastatakse arve kohe peale keele jm suvandite valikut.
Arve väljastamise suvandite aknas saab eemaldada linnukese "Kuva see aken alati kui arvel väljastatakse" ning edaspidi väljastatakse arve alati vaikeseadetega. Suvandite uuesti kuvamiseks klikkide Prindi kiirpääsunupule hoides all Shift klahvi.
QuickAccessButtons pilt

 

Klahviatuuri otseteed Ctrl-P ja Ctrl-S

Uued klaviatuuri otseteed võimaldava kasutajal kiiresti ja mugavalt salvestada ning printida. Klaviatuuri otse tee Ctrl+S töötab kõikides LawTime akendes. Printimise jaoks mõeldud Ctrl+P töötab ainult arve aknas

E-kirjade saatmisel saab LawTimega edasi töötada

Varasemalt oli LawTime kaudu E-kirja saatmisel LawTime töö blokeeritud kuni E-kirja akna sulgemiseni. Nüüd saab LawTimega edasi töötada ka avatud E-kirja aknaga enne selle saatmist.

Arve väljastamise viisi meeles pidamine

Arve väljastamisel peab nüüd LawTime meeles viimatise toimingu ning Fail menüüle klikkides on viimatine toiming aktiivne. Nt kui kasutate pidevalt E-kirjaga saatmist, on vaikimisi just see valik aktiviseeritud.

Arve ridadel parema kliki menüü

Arve akna tabelis avaneb nüüd hiire parema kliki peale menüü, millest on mugav arve ridadega toimetdada.
Parema kliki menüü

Seadistus arve ridade vaikimisi grupeerimise määramiseks

Arvele tegevuste lisamisel toimub valik mille alusel tegevused eraldi arve ridade alla paigutada. Nüüdson võimalik määrata millised linnukesed vaikimisi täidatud on. Selleks valige LawTime põhiaknas Fail->Suvandid->Arved->Arve ridade eraldamine.Arve ridade eraldamine

Seadistus tabelite joonte värvuse määramiseks

LawTime seadistustes saab nüüd valida tabeli joonte värvi.

Tabeli jooned

Kliendi aknasse lisatud seotud tegevuste tabel ning uue tegevuse nupp

Kliendi aknasse lisatud uus tabel seotud tegevustest võimaldab head ülevaadet valitud kliendiga seotud tegevustest. Nupp "Uus tegevus" võimaldab sisestada tegevuse juba täidetud kliendi andmetega.

Mineviku maksetähtaja hoiatus

LawTime kuvab hoiatuse arve salvestamisel, kui tähtaeg on määratud varasemaks arve kuupäevast, ning küsib kas tegemist on teadliku otsusega.

Arve aknast kliendi avamise ning selle salvestamisel muudetakse nüüd automaatselt arvel kliendi aadress

EL pöördkäibemaksu viite teksti muutmise võimalus

LawTime seadistustes lisatud EL pöördkäibemaksu viite tekst eri keeltes.
Fail->Suvandid->Arved->Arvete keelesuvandid->EL pöördkäibemaksu viide.

EL viide

Arve numbrite kordumatuse nõue

Lisatud seadistus, mis vajadusel kontrollib, et arvenumrid oleksid unikaalsed. Lisaks on võimalik seada piirangud, mis ajaväeltel unikaalsust kontrollitakse, kas aasta lõikes või siis koguaeg.
Fail->Suvandid->Arved->Arve numbrid
Arve nr kordumatuse nõus

Samade spetsifikatsiooni ridade liitmise seadistus

Vaikimisi liidab LawTime arve spetsifikatsioonis ühe arve rea piires samal kuupäeval sama kirjeldusega tegevused üheks kokku.

Seda käitumist saab muuta: Fail->Suvandud->Arved->Üldised arve seaded->Liida sama kuupäeva ja kommentaariga spetsifikatsiooni read.

Suhtluse moodul

Uus moodul võimaldab kasutajal teha kõik suhtlusega seotud toimingud ühest kohast. Toetatud on e-post, Skype ning Elioni targad kõned.

suhtlus moodul

Elion targad kõned

Suhtlus mooduli alla kuuluv Elioni tarkadekõnede funktsionaalsus võimaldab kasutajal kõigest mõne hiire klõpsuga soovitud isikule helistada kasutades selleks lauatelefoni. Elioni tarkade kõnede võimekus eeldab, et kasutaja oleks Elioni äriklient ning Elioni poolt oleks tarkade kõnede funkstionaalsus aktiveeritud.

elioni

Import-Eksport toimingud

Importimise ning eksportimise toimingud kõik ühes kohas. Fail menüü - Import/eksport.

import ekport

Klientide eksport

Klientide eksport võimaldab nüüd LawTime's asuvaid kliente ekportida Excelisse ja Hansa'sse

Asja tegevuste vaate seadistused

Lisatud seadistus: Üldised seaded-Tegevuste vaheleht Asja aknas-Kuva "Arve tegemata" vaates kõik tegevuse liigid. Vaikimisi kuvatakse selles vaates ainult tunnitasu alusel tehtud tööd. Selle seadistuse valimisel kuvatakse ka kulud jm.

Põhiaknas arve toimingute nupud

Põhiakna Arvete osas lisatud nupurida "Arve toimingud" nuppudega "Koopia arvest", "Uus kreedit arve", "Kreedit vana baasil", "Uus proforma arve". Asendab senised nupud akna vasakus osas

Baasandmetes kustutamise võimalus

Lisatud kustutamise võimalus järgmistele üksustele Halduse moodulis: Töötajad, Töötajate tasemed, Divisjonid, Tegevuse liigid, Valuutad, Kliendigrupid, Tööstusharud, Valdkonnad, Õigusharud, Esmakontakti tüübid

Uued lahtrid tegevuste kokkuvõtetes

Tegevuste kokkuvõtete väljade loetellu lisatud uued väljad:

  • Ootel kestvus - tegevused, millel ei ole arvet ega arve lipukese otsust
  • Arve vaja teha kestvus - tegevused, millel on märgitud roheline lipuke ja arve ei ole veel tehtud
  • Arvet ei tee kestvus - tegevused, millel onmärgitud lipuke "arvet ei tee" ja ei ole arvele lisatud
  • Arve tehtud kestvus
  •  Tegevuse summa - sisaldab tegevuse sisestamise tundidele vastavat summat eurodes (sõltumata summast arvel)
  • Summa arvel - arvele pandud summa.
  • Varasem "Summa (EUR)"-  näitab arve või mõõdetud summat vastavalt sellele kumb on olemas

 

Arve salvestamise Wordi failina

Arve salvestamisel failina on võimalik valida faili tüübiks lisaks PDFile ka Wordi fail. Nii saab vajadusel arvet Wordis muuta.

Arve aknas Fail->Salvesta failina -> Salvesta - > Faili tüüp

Wordina salvestamine

Varasemad uuendused: 2012, 2011