Uuendused alates versioonist 2013.01.01


2014.12.03

fix Tiendatud loogikat kuidas automaatselt mratakse arvele, kas KMD INF deklaratsiooni tekst kuvatakse vi mitte
fix Parandatud viga, mis phjustas allvaldkonde vormi avamisel valdkonna lahtri mitte titmist
fix Parandatud viga, mille tttu muudeti ekslikult uue arve vljastajaks phiakna tegevuste filtris valitud ttaja
fix Parandatud viga mis phjustas hel konkreetsel kliendil teatud vljade mitte titmist

2014.11.11

fix Parandatud viga, mis tekkis kui svitsimineku vaate aken suleti enne, kui andmete laadimine oli lpetatud
fix Parandatud viga, mille tttu LawTime ei kivitunud, kui kasutajal puudusid teatud Windows'i igused
fix Parandatud viga, mis ei vimaldanud LawTimel toime tulla andmebaasi henduse katkemisel selle taastamisega
fix Seoses Skype uuendustega vrskendatud LawTime ja Skype programmide vahelist infovahetust

2014.10.31

uus! Asjale lisatud uued vljad: Allvaldkond, Asja kirjeldus, Kestvus, Vaidluse maht. Lisatud ka uued valikud: Kuvatakse referentsnimekirjas ja nita kliendi nime. Uued vljad ning valikud vimaldavad nd koostada referentsnimekirju.
uus! Seoses KMS muudatusega ning advokatuuri soovitusele lisatakse automaatselt arvetele tekst, mis selgitab nende arvete mitte lisamist lisale KMD-INF. Vaikimisi teksti saab vajadusel muuta arve suvandite juurest. Samuti saab vajadusel igal arvel selle teksti kuvamist ksitsi mrata.
uus! Lisatud vimalus teostada arvete eksporti LawTime'st Merit Aktiva'sse. Selleks on vaja Aktivale juurde osta arvete impordi lisamoodul
fix Parandatud viga, mis ei vimaldanud salvestada arvete ltikeelseid kirjapid
fix Parandatud viga, mis phjustas arvete vaikimisi keele valikuks kasutajaliidese keele. Nd sltub arvete vaikimisi keel ettevtte seadistustes valitud riigist
fix Parandatud viga, mis tekkis teatud olukordades uue arve loomisel, kui klient ei olnud valitud
fix Parandatud viga, mis phjustas tegevuste tabelis vaadete, mis sisaldasid filtrit 'Arve staatus - mramata' ebaiget kuvamist

2014.09.10

fix Parandatud viga, mille tttu aegunud arendusteenusega LawTime kasutajatel (kellel puudub igus rakendada versiooni 2014.08.21 uuendusi) kuvati tegevuse juures ekslikult 'Mramata' asemel lipp 'Arvet ei tee' kuigi tegevus oli staatuses 'Mramata'

2014.09.09

uus! Klientidele lisatud uus vli Staatus, mis asendab linnkuese Aktiivne ja vimaldab mrata tiendavaid staatusi peale Aktiivne/Mitte. Staatuseid saab luua ja muuta halduse vahelehelt.
uus! Asjadele lisatud uus vli - tstusharu
uus! Asjale lisatud uus vli Staatus, mis asendab linnkuese Aktiivne ja vimaldab vimaldab mrata tiendavaid staatusi peale Aktiivne/Mitte. Staatuseid saab luua ja muuta halduse vahelehelt.
uus! Kasutaja hallatavatele jaotustele (Kliendigrupid, Tstusharud, Valdkonnad, igusharud jne) lisatud tlgete vimalus, mis vastavalt kasutaja keelele kuvab igeid tekste lbi kogu programmi
fix Parandatud viga, mis phjustas asja vlja mitte titmist uue arve tegemisel
fix Parandatud viga, mis ei vimaldanud numbriseeriaid salvestada
fix Paradantud viga, mis teatud tingimustel phjustas vale kibemaksu % kuvamist arve aknas
fix Parandatud viga, mis phjustas ebarkorrektset laekumiste kogusummade kuvamist arvete aknas laekumiste tabelis
fix Parandatud viga, mis phjustas olemasolevatel tegevustel kliendi muutmisel tegevuse liigi muutumise

2014.09.02

fix Parandatud viga, mis phjustas teatud tingimustel LawTime phiakna mitte avanemist
fix Parandatud viga, mis tekkis kliendi aknas vahelehtede vahetamisel
fix Parandatud viga, mis tekkis sja avatud kliendi/asja aknas uute ksuste loomisel
fix Parandatud viga, mis ei vimaldanud automaatset tasu arvestuse vrskendamist peale arve salvestamist
fix Parandatud viga, mis ei lubanud asja/kliendi aknas tegevuste vahelehel tegevusi arveldatavaks mrkida
fix Parandatud viga laekumiste impordis, mis vis teatud juhtudel phjustada faili mitte ra tundmist

2014.08.21

uus! Arvetele lisatud nupuribale valik Ebatenoliselt laekuv ning vastav ikoon arvete loetellu
uus! Loodud uus detailne arvete arvelduse ssteem. Nd kuvab arvete loetelus erinevaid arveldusstaatusi. Lisaks olemasolevale Laekunud, Maksmata, le thtaja arvetele on nd veel vimalik eristada - kulusse kantud, ebatenolisi, krediteeritud ja eri viisidel laekunud arveid. Vimaldab saada paremat levaadet arvete hetkeseisust
uus! Loodud uus tegevuste seadistuste vaheleht, millele on nd kik tegevustega seotud seadistused kokku toodud. Lisatud ka uued seadistused, mis vimaldavad mrata kuidas eristada arveldatud tegevusi
uus! Phiakna kaudu tegevusi sisestades valitakse tegevusel nd automaatselt vasaku paani filtris valitud klient ja asi
uus! Tabeli vljade valijasse lisatud otsingu lahter
uus! Tasu arvestuse phiaknasse lisatud asja halduri veerg
uus! Tasu arvestusele lisatud asja veerg, mis vimaldab koostada tasu arvestust erinevate asjade kaupa ka juhul kui arve on seotud mitme asjaga
uus! Tasu arvestusele lisatud uus vli "arvestuslik kestvus", mis arvutatakse tasu summa alusel. Seadistustesse lisatud vimalus selle vlja sisse llitamiseks ning kuupeva valik, millest alates kokkuvtetes arvestuslik kestvus asendab tasu arvestuse kestvust.
uus! Tegevuste kokkuvttesse lisatud hinna vljad
fix Lisatud tabeli vaadete vimalus maksmata arvete moodulisse
fix Parandatud filtri sisestamise hpikaknas kuupevade sisestamist. Nd ei ole enam vimalik sisestada ebakorrektset kuupeva
fix Parandatud kokkuvtete osa vasakul paanil tabeli vaadete ja filtrite kuvamist (teatud olukordades ji filtrite valik nhtavast osast vlja)
fix Parandatud kontrolli loogikat, mis ksib akna sulgemisel salvestamist, kui on tehtud muudatusi
fix Parandatud LawTime andmebaasi henduste halduse loogikat, aitab vltida henduse katkemisest tekkinud programmi vigu
fix Parandatud LawTime mlukasutust
fix Parandatud programmi inglise keelset kasutajaliidest
fix Parandatud vene keelsena vljastatava arve tekste
fix Parandatud viga arve aknas, mille tttu teatud olukordades ei kuvatud koheselt akna pises kliendi juures sisestatud kommentaare
fix Parandatud viga arve tasu arvestuses, mille tttu ei olnud Automaatse tasu arvestuse puhul tabel keritav
fix Parandatud viga arve tasu arvestuses, mille tttu teatud olukordades ei kuvatud korrektselt nupu Automaatne olekut
fix Parandatud viga kokkuvtetes, mille tttu kokkuvtte pealkiri ei kajastanud muutusi andmeallikas tabeli vaate laadimisel
fix Parandatud viga kokkuvtetes, mille tttu mnikord filtrite valik vasakul paanil ra kadus
fix Parandatud viga tasuarvestuse kokkuvtetes - tasuarvestuse tp kuvati numbrina mitte snadega
fix Parandatud viga, mille tttu klientide vaates vasakult paanilt filtri valimisel ei suletud filtri hpikakent
fix Parandatud viga, mille tttu laekumise kustutamisel ei vrskendatud laekumiste loetelu
fix Parandatud viga, mille tttu tabeli vaadete loetelu ei vrskendatud vaadete salvestamisel vi kustutamisel
fix Parandatud viga, mille tttu teatud olukordades arve ridade jrjekord lks peale salvestamist segamini
fix Parandatud viga, mille tttu teatud olukordades ei kuvatud filtreeritud tabeli pises filtri mrki
fix Parandatud viga, mille tttu teatud olukordades programmi taas kivitamisel salvestatud stopperi kliendi ja muude lahtri valikud lksid thjaks
fix Parandatud viga, mis ilmnes esmakordsel LawTime sisse logimisel kui kasutatakse domeeni vliseid kasutajaid
fix Parandatud viga, mis ilmnes kannete kustutamisel, kui kanne oli tabelis viimasel kohal
fix Parandatud viga, mis phjustas arve kiirprintimise korral nupu Salvesta PDFina mitte toimimise
fix Parandatud viga, mis phjustas ksitsi mratud hinnaga tegevuse taasavamisel selle leskirjutamise automaatselt mratava hinnaga
fix Parandatud viga, mis tekkis arve vormi sulgemisel kui arve eelvaate koostamise protseduur ei olnud oma td lpetanud
fix Tiendatud andmete filtreerimist uue kasutajaliidese ja funktsionaalsusega, mis vimaldab kiiremaid ning tpsemaid tulemusi
fix Tiustatud laekumiste importimise liidest: parandatud Nordea pangafailides sisalduvate spetsiifiliste themrkide ra tundmist, lisaks kaotatud Selgituse themrkide piirang

2014.04.02

uus! Lisatud tasuarvestusele asja dimensioon - vimaldab asja/asjahalduri kaupa arvestust pidada ning kokkuvtete all statistikat teha: (Siia viks rohkem kirjutada - seletada, mis vimalused see loob vms...)
fix Parandatud viga, mis phjustas esmakordsel LawTime kasutamisel serveri seadistuste mramise ebannestumist, kui ei kasutatud domeeni kontosid
fix Parandatud viga, mis kuvas kokuvtete all tasuarvestuse tpi nimesid veergudes numbrilise vrtusena
fix Parantaud viga, mis tekkis arve akna sulgemisel vahetult prast printimise eelvaate avamist juhul kui eelvaade ei judnud ennast ra laadida
fix Parandatud viga, mis ei lubanud kokuvtete all ksikasja vaates lisada veerge
fix Parandatud andmebaasis ArveRidade tabeli indekseerimist, mis peaks muutma ka pringuid kiiremaks

2014.02.26

uus! Lisatud laekumiste impordile TH6 formaadi tugi

2014.02.20

uus! Kokkuvtele on lisatud svitsimineku vaade, mis vimaldab vaadata kokkuvtte lahtri algandmeid. Hiire topeltklikiga tabeli lahtris vi diagrammi andmetes avaneb aken, mis kuvab vastava lahtri taga olevad tegevused, arved vms
uus! Kokkuvtete vljadesse lisatud kommentaari lahtrid
uus! Laekumiste aknas arvete tabelil topelt klikk avab vastava arve
uus! Laekumiste phiaknasse lisatud vimalus vaateid salvestada
fix Parandatud viga, mis phjustas arve akna sulgemisel salvestamise kinnituse ksimist kuigi kasutajapoolsed muutused puudusid
fix Klientide phiaknas uue arve, asja, kontakti tegemisel tidetakse teadaolevad vljad automaatselt
fix Asjade phiaknas uue arve tegemisel tidetakse asja vli automaatselt
fix Parandatud viga, mis ei vimaldanud arve kiirpsu real olevat Salvesta pdfina nupu kasutamist
fix Parandatud viga, mis phjustas kokuvtete aknas akna pealkirjade mitte muutmist, kui muudeti andmeid

2014.01.28

fix Parandatud viga, mis esines tabeli vaadete salvestamisel - peale vaate salvestamist/kustutamist ei vrskendatud vaadete loetelu
fix Parandatud viga, mis esines laekumiste kustutamisel - LawTime phiaknas ei vrskendatud laekumiste ning maksmata arvete nimekirja peale laekumise kustutamist.
fix Parandatud loogikat, mis otsustab kiirprintimisel spetsifikatsiooni printimise linnukese vaikevrtuse.

2013.12.31

uus! Office 2013 stiilis programmi vljangemine. Valitakse automaatselt, kui Office 2013 on kasutuses. Seadistuste all vimalus valida 4 erineva vljangemise vahel. On alles jetud Office 2010 ilme ning lisatud 3 uut Office 2013 stiilis vljangemist.
uus! Lisatud Arvete ekspordi vimalus HansaWorld Books versioonile 7.0 ja 7.1 (arvete ekspordi stetes on vajalik teha versiooni valik)
uus! IBAN konto numbrid: tiendatud laekumiste importi vimaldades themrke sisaldavaid konto numbreid
uus! Uus laekumise tp - Kulusse kantud
uus! Lisatud LawTime phiaknas nupp "Impordi laekumised" ka arvete ning maksmata arvete vaatesse ning nupp "Uus laekumine" maksmata arvete vaatesse
fix Optimeeritud andmebaasi pringute tegemise loogikat ning nende arvu
fix Parandatud viga, mis ilmnes mitmele adressaadile E-Posti saatmisel. Programm eemaldas ; mrgi erinevate arve saajate vahelt
fix Parandatud arve printimise judlust - optimeeritud erinevate komponentide laadimise loogikat
fix Parandatud viga, mis ei vimaldanud linnukeste valikute salvestamist kontaktide aknas, kui vajutati "Salvesta ja uus"
fix Parandatud viga, mis phjustas arve aknas peale kliendi/asja valikut vrskendamata printimise eelvaate kuvamise
fix Parandatud viga, mis ilmnes laekumiste importimisel, kui selgituses oli mitte lubatud smboleid
fix Parandatud viga, mis phjustas kliendi aknas muutuste salvestamise ksimist kuigi tegelikult ei olnud midagi muudetud
fix Parandatud viga, mis phjustas maksmata arvete vaate mitte vrskendamist peale laekumiste importi
fix Parandatud viga, mis ei vimaldanud kuvada kiirprintimise aknas vaikimisi arve kujunduse teksti
fix Parandatud viga, mille tttu teatud olukordades ei toiminud otsing asja vastaspoole alusel
fix Parandatud sisselogimise akna loogikat

2013.10.20

uus! Suurendatud komakohtade arvu laekumiste summa real.
uus! Lisatud kliendile emaettevtte lahter. Nd vimalik mrata kliendile emaettevte olemasolevate klientide hulgast. Emaettevte lahtri saab Vljade valija abil lisada klientide tabelisse ning seda vlja saab kasutada ka kokkuvtetes.
uus! Nupuribalt arve kiirprintimisele ja -meilimisele lisatud aken, milles saab enne vljastamist seadeid muuta (keel, kujundus jne). Akna allosas saab mrata, kas edaspidi see aken kuvatakse. Kiirprintimise nupule klikkimise ajal Shift klahvi all hoides kuvatakse aken alati.
fix Parandatud viga, mis muutis uue tegevuse nupu teatud olukorras mitteaktiivseks.
fix Parandatud viga, mis phjustas arve printimisel ebaiget kitumist soeses spetsifikatsiooni kaasamisega.
fix Parandatud viga, mis tekkis, kui hinnale sisestati komakohtade eraldajana koma asemel punkt
fix Parandatud viga, mis ei vimaldanud kreedit- ja koopia arvete loomisel automaatselt erinevat arvesaajat kaasa tuua.

2013.09.12

uus! Vike tegevuse aken jtab nd meelde enda valitud suuruse ning kas nupuriba on nhtav vi mitte
uus! Laekumiste impordil mrgitakse nd laekumiste seostamisel arvega automaatselt linnuke "Salvesta"
fix Parandatud viga, mis phjustas juba imporditud arvete mitte ra tundmist vga pikkade selgituste vi maksja nimedega laekumistel. Laekumiste impordis suurendatud Kirjelduse ning Maksja vljade lubatud pikkust
fix Parandatud olukord, kus laekumise arvega sidumisel mrgiti seos vale arvega, mis oli mrgitud enne filtrite muutmist

2013.09.05

uus! Tiendatud E-kirjade saatmist selliselt, et LawTime programm ei ole enam blokeeritud kui E-kirja aken on avatud
uus! Arve aknale lisatud uued kiirksud - Prindi ja Saada E-postiga
uus! Arve aknas Suhtluse nuppudest E-kirja saates lisatakse automaatselt nd arve pdfina manusesse ning pealkirjaks arve number
uus! Arve aknas lisatud klaviatuuri otsetee Ctrl+P, mis prindib arve
uus! Kikides akendes on nd lisatud klaviatuuri otsetee Ctrl+S, mis salvestab andmed
uus! Arvel Fail menle klikkides avaneb nd viimati kasutatud arve vljastamise meetod (nt Saada)
fix Parandatud viga, mis phjustas arve akna sulgemist kui suleti asja aken, mis avati lbi asja vlja
fix Tiendatud arvete laekumiste funktsionaalsust seoses juba imporditud arvete ra tundmisega

2013.08.21

fix Parandatud viga, mis phjustas tegevuste tabelis kindlatel tingimustel aegunud summa kuvamist.

2013.08.16

uus! Arve ridadele lisatud parema kliki men mugavamaks arve koostamiseks
fix Parandatud viga, mis tekkis teatud tingimustel Outlooki tehnoloogia kasutamisel mailide saatmiseks

2013.08.14

uus! Lisatud seadistus arve ridade vaikimisi grupeerimise mramiseks
uus! Lisatud seadistus tabelite joonte vrvuse mramiseks (hele, kesmine, tume)
uus! Kliendi aknasse lisatud seotud tegevuste tabel ning uue tegevuse nupp
fix Parandatud viga, mis phjustas teatud tingimustel tegevuste tabelis vale summa kuvamist
fix Parandatud viga, mis phjustas asja aknas nupuriba nuppude peitu minekut
fix Tiendatud otsingu kasti: kui leitakse ainult ks vaste, avatakse leitud aken automaatselt mitte ei kuvata otsingu tulemusi
fix Parandatud viga, mis tekkis arve printimisel print nupu vajutusel, kui arve ei olnud veel printimiseks valmis
fix Parandatud viga, mis tekkis printimisel, kui prdkibemaksu tekst valitud keeles oli sttimata
fix Parandatud tegevuse liigi akna vaikimisi suurust, et kik vlja oleksid koheselt nhtavad

2013.08.09

uus! Arve salvestamisel lisatud hoiatus, kui maksethtaeg on arve kuupevast varasem
fix Tiendatud laekumiste impordis olemasolevate arvete ra tundmist
fix Parandatud viga arve numbrite valimisel kui on rohkem kui ks aktiivne seeria
fix Parandatud viga Hansa ekspordis, mis ilmnes tekstiridade ekspordil kui vaikimisi tegevuse liik oli mrkimata
fix Tiendatud arve salvestamisele eelnevat valideerimise protsessi
fix Parandatud programmi tkiirust ja ressursi kasutust arvete koostamisel
fix Suurendatud tasu arvestuses protsendi arvutuse komakohtade arvu
fix Parandatud uue laekumiste lisamisel summa sisestuse loogikat
fix Parandatud viga, mis tekkis arve salvestamisel kui arve valuuta oli thi
fix Phiakna Fail men suletakse nd peale valiku tegemist

2013.06.05

fix Parendatud arve numbrite kuvamise ning automaatlset genereerimise loogikat
fix Parandatud viga, mis tekkis tegevuste tabeli vrskendamisel
fix Parandatud viga, mis tekkis kliendi salvestamisel, kuupeva vale formaadi tttu
fix Tiendatud tlkeid arve salvestamise/printimise vahelehel

2013.05.31

fix Parandatud viga kus phiakna tegevuste vaates ei toiminud filtreerimine ja salvestatud vaated

2013.05.24

uus! Arve aknast kliendi avamise ning selle salvestamisel muudetakse nd automaatselt arvel kliendi aadress
fix Parandatud viga, mis tekkis veateate saatmisel kui vea kirjeldus oli liiga pikk
fix Parandatud viga, kus tabeli printimise valikutes ei kuvatud vrskelt lisatud tabeli kujundusi
fix Parandatud viga arve avamisel, kui esinesid teatud andmebaasi probleemid arve ridadega
fix Parandatud inglise keelseid tlkeid printimise ning laekumiste programmi osas
fix Parandatud viga, mis ei vimaldanud kokkuvtete diagrammide pealkirju salvestada
fix Tiendatud arvete importimise arvenumbri tuvastamise loogikat tuvastamaks sidekriipsu ja kaldkriipsu sisaldavaid arve numbeid

2013.05.05

uus! Lisatud vimalus redigeerida arvetel kuvatavat EL prdkibemaksu viidet erinevates keeltes (Fail->Suvandid->Arved->Arvete keelesuvandid)
fix Parandatud viga, mis phjustas tabeli vaates punase risti kujutamist
fix Parandatud viga, mis esines arve salvestamisel, kui kuupeva oli muudetud ja fookus oli endiselt kuupeva lahtril
fix Parendatud peaaknas tegevuste vaates kalendris navigeerimise loogikat.
fix Parandatud viga, mis tekkis kui prooviti salvestada vaadet, mis oli filtreeritud ajavahemiku jrgi
fix Parandatud viga, mis phjustas asja aknas tegevuste vaates valede kannete kuvamist navigeerimisnooltega liikudes.
fix Parandatud viga, mis tekkis arve aknas tasu arvestuse proportsionaalsel jaotamisel, kui tegevuste kogusumma oli 0
fix Parandatud viga, mis tekkis peaaknas kontaktide vaates, kui valiti filtris rohkem kui ks klienti

2013.04.19

uus! Lisatud seadistus, mis vimaldab mrata arve numbrite kordumatuse nude: kas arve number ei tohi korduda sama aasta piires, leldse vi on numbrite kordus lubatud.
uus! Lisatud seadistus, mis vimaldab stestada samade spetsifikatsiooni ridade liitmist
fix Parandatud programmi tkiirust aja mtmise funktsioonides
fix Parandatud viga, kus arve aknas kommentaaride vaatesse liikumisel mrgiti kogu kommentaari tekst
fix Parandatud iguste kontrolli arve toimingute nupuribal ning impordi/ekspordi mens
fix Parandatud viga, kus asja aknas tegevuste tabelis hppas kursor esimesele reale, kui andmeid vrskendati (nd jb enne vrskendust olnud rida aktiivseks)
fix Parandatud viga, mis tekkis teatud iguste korral arve avamisel
fix Parandatud viga, mis tekkis tegevuste aknas esmasel tabeli vaate ja kuu vaate vahetamisel
fix Parandatud viga, mis tekkis mitme Skype kne korraga alustamisel
fix Parandatud inglise keelseid tlkeid tasu arvestuse programmi osas

2013.04.06

fix Parandatud viga, mis tekkis teatud olukordades nupuriba "Suhtlus" nupule klikkides
fix Parandatud viga, mis tekkis kliendi vi arve avamisel, kui andmebaas sisaldas teistest ssteemidest le toodud ebatielikke andmeid
fix Parandatud viga, mis tekkis tabelite printimisel
fix Parandatud tegevuste kalendris liikumise loogikat ning eemaldatud viga, mis tekkis teatud jrjekorras kuupevi valides

2013.04.02

uus! Lisatud nupuriba "Suhtlus", mis toimib lbivalt kogu programmis vastavalt kontekstile. E-posti, Skype ja Elion targad kned funktsionaalsus
uus! Lisatud seadistuste vaheleht "Suhtlus", milles saab valida suhtluses kasutatavaid programme, teenusepakkujaid ja nende seadistusi
uus! Laekumiste impordil failist kuvab LawTime nd vaikimisi nii csv kui txt faile (eelnevalt oli vaja txt faili valimiseks valida failitp txt)
fix Parandatud inglisekeelseid tlkeid kikjal programmis
fix Parandatud Nordea pangast telehansa formaadis laekumiste impordi probleem
fix Parandatud viga, kus Outlookist kontaktide importimisel kuvati tabeli filtrites eesti keelsete asemel inglise keelsed tekstid
fix Parandatud viga tabelite printimisel: veateade Fail men avamisel

2013.03.22

uus! Kik andmete impordi ja ekspordiga seotud toimingud koondatud phiakna men Fail vahelehele Import/eksport
uus! Klientide eksportimise vimalus: Exceli faili ja Hansa raamatupidamistarkvarasse. LawTime phiaknas Fail->Import/eksport
uus! Hansa arvete ekspordi aknas lisatud andmete kontrolli tegevuse liikide parameetrite kontroll ja vastavad hoiatused
uus! Hansa arvete ekspordil lisatud vimalus seadistada erinev teise baasvaluuta kurss (kui on erinev EUR-EEK seadistusest)
uus! Lisatud seadistus: ldised seaded-> Tegevuste vaheleht Asja aknas-> Kuva "Arve tegemata" vaates kik tegevuse liigid.
Vaikimisi kuvatakse selles vaates ainult tunnitasu alusel tehtud td. Selle seadistuse valimisel kuvatakse ka kulud jm.
uus! Phiakna Arvete osas lisatud nupurida "Arve toimingud" nuppudega "Koopia arvest", "Uus kreedit arve", "Kreedit vana baasil", "Uus proforma arve". Asendab senised nupud akna vasakus osas
uus! Lisatud kustutamise vimalus jrgmistele ksustele Halduse moodulis: Ttajad, Ttajate tasemed, Divisjonid, Tegevuse liigid, Valuutad, Kliendigrupid, Tstusharud, Valdkonnad, igusharud, Esmakontakti tbid
fix Parandatud viga, kus arvete ekspordil Hansa raamatupidamistarkvarasse ei kaasatud igeid kibemaksukoode
fix Parandatud viga, kus tegevuste tabeli vaates hppas kursor esimesele reale, kui andmeid vrskendati (nd jb enne vrskendust olnud rida aktiivseks)
fix Parandatud laekumiste impordis Sampo pank viide Danske Bankiks

2013.02.12

fix Parandatud viga, kus arve printimisel ei toiminud printeri seadistuste valik (eriseaded)
fix Parandatud kirjaviga "Jtka mtmist" nupul

2013.01.29

uus! Tegevuste kokkuvtete vljade loetellu lisatud uued vljad: Ootel kestvus, Arve vaja teha kestvus, Arvet ei tee kestvus, Arve tehtud kestvus
fix Parandatud mlukasutuse probleem arve aknas
fix Parandatud valuutakursi mardamise viga laekumiste osas

2013.01.28

uus! Tegevuste kokkuvtete vljade loetellu lisatud uued vljad: "Tegevuse summa" ning "Summa arvel". "Tegevuse summa" sisaldab tegevuse sisestamise tundidele vastavat summat eurodes ning "Summa arvel" tegevusest arvele pandud summat. Varasem "Summa (EUR)" nitab arve vi mdetud summat vastavalt sellele kumb on olemas
uus! Ksitsi muudetud kestvusega tegevusel pikeneb salvestamisel lpuaeg juhul, kui kestvus on pikem kui lpu- ja algusaja vahe
fix Parandatud viga, kus arvel ei olnud rea eemaldamise ja reale tegevuste lisamise nupud aktiivsed
fix Parandatud phiakna tegevuste kalendris kellaaegade kuvamine (mnes arvutis paistsid kellaaegade alumised servad ra ligatuna)
fix Parandatud tegevuste sisestamisel viga, kus tegevuse algusaja muutmisel muutus ka lpukellaaeg
fix Parandatud viga, kus tegevuste kalendris kerimiseks hiire rullikuga pidi eelnevalt kalendrile klikkima

2013.01.14

fix Parandatud viga, mis tekkis LawTime phiakna avamisel kui vaikimisi kuvatakse tegevused tabeli vormis
fix Parandatud viga, kus teatud olukordades ei kuvatud Asja aknas SharePoint dokumendihoidlat
fix Parandatud viga, kus kehtiva arendusteenusega klientidel kuvati ekslikult phiaknas teade "osad funktsioonid ei saa kivituda"

2013.01.11

fix Parandatud viga tabelite printimisel (veergude laiused olid mnedel juhtudel liiga kitsad, et kogu sisu mahutada)

2013.01.08

fix Suurendatud phiakna avamise kiirust ning vhendatud akna vilkumist selle avamisel
fix Parandatud olukord, kus tabeli vaate nupuribal ei kuvatud nuppu "Sea selle tabeli vaikevaateks"
fix Parandatud viga, kus LawTime ei kuvanud Lawyersoftist le toodud arvetel korrektset infot selle loomise ja viimase muutmise kuupevade kohta

2013.01.07

uus! Tegevuse sisestamisel muutub nd lpu kuupev alguse kuupeva muutmisel
uus! Arve salvestamisel failina on nd vimalus valida faili tbiks Wordi dokument
fix Parandatud viga, kus tegevuse salvestamisel ei vrskendatud phiaknas tegevuste loendit ja kalendrit

2013.01.04

fix Parandatud viga, mis ilmnes Windows XP-ga arvutites tegevuste kalendri kuvamisel (valitud periood oli valget vrvi)

2013.01.03

fix Tegevusel "Salvesta ja uus" nupule klikkides tuuakse nd kaasa eelmise tegevuse andmeid
fix Tegevusel "Salvesta ja uus" nupule klikkides tuuakse nd kaasa eelmise tegevuse andmeid