Uuendused alates versioonist 2013.01.01


2014.12.03

fix Täiendatud loogikat kuidas automaatselt määratakse arvele, kas KMD INF deklaratsiooni tekst kuvatakse või mitte
fix Parandatud viga, mis põhjustas allvaldkonde vormi avamisel valdkonna lahtri mitte täitmist
fix Parandatud viga, mille tõttu muudeti ekslikult uue arve väljastajaks põhiakna tegevuste filtris valitud töötaja
fix Parandatud viga mis põhjustas ühel konkreetsel kliendil teatud väljade mitte täitmist

2014.11.11

fix Parandatud viga, mis tekkis kui süvitsimineku vaate aken suleti enne, kui andmete laadimine oli lõpetatud
fix Parandatud viga, mille tõttu LawTime ei käivitunud, kui kasutajal puudusid teatud Windows'i õigused
fix Parandatud viga, mis ei võimaldanud LawTimel toime tulla andmebaasi ühenduse katkemisel selle taastamisega
fix Seoses Skype uuendustega värskendatud LawTime ja Skype programmide vahelist infovahetust

2014.10.31

uus! Asjale lisatud uued väljad: Allvaldkond, Asja kirjeldus, Kestvus, Vaidluse maht. Lisatud ka uued valikud: Kuvatakse referentsnimekirjas ja näita kliendi nime. Uued väljad ning valikud võimaldavad nüüd koostada referentsnimekirju.
uus! Seoses KMS muudatusega ning advokatuuri soovitusele lisatakse automaatselt arvetele tekst, mis selgitab nende arvete mitte lisamist lisale KMD-INF. Vaikimisi teksti saab vajadusel muuta arve suvandite juurest. Samuti saab vajadusel igal arvel selle teksti kuvamist käsitsi määrata.
uus! Lisatud võimalus teostada arvete eksporti LawTime'st Merit Aktiva'sse. Selleks on vaja Aktivale juurde osta arvete impordi lisamoodul
fix Parandatud viga, mis ei võimaldanud salvestada arvete lätikeelseid kirjapäid
fix Parandatud viga, mis põhjustas arvete vaikimisi keele valikuks kasutajaliidese keele. Nüüd sõltub arvete vaikimisi keel ettevõtte seadistustes valitud riigist
fix Parandatud viga, mis tekkis teatud olukordades uue arve loomisel, kui klient ei olnud valitud
fix Parandatud viga, mis põhjustas tegevuste tabelis vaadete, mis sisaldasid filtrit 'Arve staatus - määramata' ebaõiget kuvamist

2014.09.10

fix Parandatud viga, mille tõttu aegunud arendusteenusega LawTime kasutajatel (kellel puudub õigus rakendada versiooni 2014.08.21 uuendusi) kuvati tegevuse juures ekslikult 'Määramata' asemel lipp 'Arvet ei tee' kuigi tegevus oli staatuses 'Määramata'

2014.09.09

uus! Klientidele lisatud uus väli Staatus, mis asendab linnkuese Aktiivne ja võimaldab määrata täiendavaid staatusi peale Aktiivne/Mitte. Staatuseid saab luua ja muuta halduse vahelehelt.
uus! Asjadele lisatud uus väli - tööstusharu
uus! Asjale lisatud uus väli Staatus, mis asendab linnkuese Aktiivne ja võimaldab võimaldab määrata täiendavaid staatusi peale Aktiivne/Mitte. Staatuseid saab luua ja muuta halduse vahelehelt.
uus! Kasutaja hallatavatele jaotustele (Kliendigrupid, Tööstusharud, Valdkonnad, Õigusharud jne) lisatud tõlgete võimalus, mis vastavalt kasutaja keelele kuvab õigeid tekste läbi kogu programmi
fix Parandatud viga, mis põhjustas asja välja mitte täitmist uue arve tegemisel
fix Parandatud viga, mis ei võimaldanud numbriseeriaid salvestada
fix Paradantud viga, mis teatud tingimustel põhjustas vale käibemaksu % kuvamist arve aknas
fix Parandatud viga, mis põhjustas ebarkorrektset laekumiste kogusummade kuvamist arvete aknas laekumiste tabelis
fix Parandatud viga, mis põhjustas olemasolevatel tegevustel kliendi muutmisel tegevuse liigi muutumise

2014.09.02

fix Parandatud viga, mis põhjustas teatud tingimustel LawTime põhiakna mitte avanemist
fix Parandatud viga, mis tekkis kliendi aknas vahelehtede vahetamisel
fix Parandatud viga, mis tekkis äsja avatud kliendi/asja aknas uute üksuste loomisel
fix Parandatud viga, mis ei võimaldanud automaatset tasu arvestuse värskendamist peale arve salvestamist
fix Parandatud viga, mis ei lubanud asja/kliendi aknas tegevuste vahelehel tegevusi arveldatavaks märkida
fix Parandatud viga laekumiste impordis, mis võis teatud juhtudel põhjustada faili mitte ära tundmist

2014.08.21

uus! Arvetele lisatud nupuribale valik Ebatõenäoliselt laekuv ning vastav ikoon arvete loetellu
uus! Loodud uus detailne arvete arvelduse süsteem. Nüüd kuvab arvete loetelus erinevaid arveldusstaatusi. Lisaks olemasolevale Laekunud, Maksmata, Üle tähtaja arvetele on nüüd veel võimalik eristada - kulusse kantud, ebatõenäolisi, krediteeritud ja eri viisidel laekunud arveid. Võimaldab saada paremat ülevaadet arvete hetkeseisust
uus! Loodud uus tegevuste seadistuste vaheleht, millele on nüüd kõik tegevustega seotud seadistused kokku toodud. Lisatud ka uued seadistused, mis võimaldavad määrata kuidas eristada arveldatud tegevusi
uus! Põhiakna kaudu tegevusi sisestades valitakse tegevusel nüüd automaatselt vasaku paani filtris valitud klient ja asi
uus! Tabeli väljade valijasse lisatud otsingu lahter
uus! Tasu arvestuse põhiaknasse lisatud asja halduri veerg
uus! Tasu arvestusele lisatud asja veerg, mis võimaldab koostada tasu arvestust erinevate asjade kaupa ka juhul kui arve on seotud mitme asjaga
uus! Tasu arvestusele lisatud uus väli "arvestuslik kestvus", mis arvutatakse tasu summa alusel. Seadistustesse lisatud võimalus selle välja sisse lülitamiseks ning kuupäeva valik, millest alates kokkuvõtetes arvestuslik kestvus asendab tasu arvestuse kestvust.
uus! Tegevuste kokkuvõttesse lisatud hinna väljad
fix Lisatud tabeli vaadete võimalus maksmata arvete moodulisse
fix Parandatud filtri sisestamise hüpikaknas kuupäevade sisestamist. Nüüd ei ole enam võimalik sisestada ebakorrektset kuupäeva
fix Parandatud kokkuvõtete osa vasakul paanil tabeli vaadete ja filtrite kuvamist (teatud olukordades jäi filtrite valik nähtavast osast välja)
fix Parandatud kontrolli loogikat, mis küsib akna sulgemisel salvestamist, kui on tehtud muudatusi
fix Parandatud LawTime andmebaasi ühenduste halduse loogikat, aitab vältida ühenduse katkemisest tekkinud programmi vigu
fix Parandatud LawTime mälukasutust
fix Parandatud programmi inglise keelset kasutajaliidest
fix Parandatud vene keelsena väljastatava arve tekste
fix Parandatud viga arve aknas, mille tõttu teatud olukordades ei kuvatud koheselt akna päises kliendi juures sisestatud kommentaare
fix Parandatud viga arve tasu arvestuses, mille tõttu ei olnud Automaatse tasu arvestuse puhul tabel keritav
fix Parandatud viga arve tasu arvestuses, mille tõttu teatud olukordades ei kuvatud korrektselt nupu Automaatne olekut
fix Parandatud viga kokkuvõtetes, mille tõttu kokkuvõtte pealkiri ei kajastanud muutusi andmeallikas tabeli vaate laadimisel
fix Parandatud viga kokkuvõtetes, mille tõttu mõnikord filtrite valik vasakul paanil ära kadus
fix Parandatud viga tasuarvestuse kokkuvõtetes - tasuarvestuse tüüp kuvati numbrina mitte sõnadega
fix Parandatud viga, mille tõttu klientide vaates vasakult paanilt filtri valimisel ei suletud filtri hüpikakent
fix Parandatud viga, mille tõttu laekumise kustutamisel ei värskendatud laekumiste loetelu
fix Parandatud viga, mille tõttu tabeli vaadete loetelu ei värskendatud vaadete salvestamisel või kustutamisel
fix Parandatud viga, mille tõttu teatud olukordades arve ridade järjekord läks peale salvestamist segamini
fix Parandatud viga, mille tõttu teatud olukordades ei kuvatud filtreeritud tabeli päises filtri märki
fix Parandatud viga, mille tõttu teatud olukordades programmi taas käivitamisel salvestatud stopperi kliendi ja muude lahtri valikud läksid tühjaks
fix Parandatud viga, mis ilmnes esmakordsel LawTime sisse logimisel kui kasutatakse domeeni väliseid kasutajaid
fix Parandatud viga, mis ilmnes kannete kustutamisel, kui kanne oli tabelis viimasel kohal
fix Parandatud viga, mis põhjustas arve kiirprintimise korral nupu Salvesta PDFina mitte toimimise
fix Parandatud viga, mis põhjustas käsitsi määratud hinnaga tegevuse taasavamisel selle üleskirjutamise automaatselt määratava hinnaga
fix Parandatud viga, mis tekkis arve vormi sulgemisel kui arve eelvaate koostamise protseduur ei olnud oma tööd lõpetanud
fix Täiendatud andmete filtreerimist uue kasutajaliidese ja funktsionaalsusega, mis võimaldab kiiremaid ning täpsemaid tulemusi
fix Täiustatud laekumiste importimise liidest: parandatud Nordea pangafailides sisalduvate spetsiifiliste tähemärkide ära tundmist, lisaks kaotatud Selgituse tähemärkide piirang

2014.04.02

uus! Lisatud tasuarvestusele asja dimensioon - võimaldab asja/asjahalduri kaupa arvestust pidada ning kokkuvõtete all statistikat teha: (Siia võiks rohkem kirjutada - seletada, mis võimalused see loob vms...)
fix Parandatud viga, mis põhjustas esmakordsel LawTime kasutamisel serveri seadistuste määramise ebaõnnestumist, kui ei kasutatud domeeni kontosid
fix Parandatud viga, mis kuvas kokuvõtete all tasuarvestuse tüüpi nimesid veergudes numbrilise väärtusena
fix Parantaud viga, mis tekkis arve akna sulgemisel vahetult pärast printimise eelvaate avamist juhul kui eelvaade ei jõudnud ennast ära laadida
fix Parandatud viga, mis ei lubanud kokuvõtete all üksikasja vaates lisada veerge
fix Parandatud andmebaasis ArveRidade tabeli indekseerimist, mis peaks muutma ka päringuid kiiremaks

2014.02.26

uus! Lisatud laekumiste impordile TH6 formaadi tugi

2014.02.20

uus! Kokkuvõtele on lisatud süvitsimineku vaade, mis võimaldab vaadata kokkuvõtte lahtri algandmeid. Hiire topeltklikiga tabeli lahtris või diagrammi andmetes avaneb aken, mis kuvab vastava lahtri taga olevad tegevused, arved vms
uus! Kokkuvõtete väljadesse lisatud kommentaari lahtrid
uus! Laekumiste aknas arvete tabelil topelt klikk avab vastava arve
uus! Laekumiste põhiaknasse lisatud võimalus vaateid salvestada
fix Parandatud viga, mis põhjustas arve akna sulgemisel salvestamise kinnituse küsimist kuigi kasutajapoolsed muutused puudusid
fix Klientide põhiaknas uue arve, asja, kontakti tegemisel täidetakse teadaolevad väljad automaatselt
fix Asjade põhiaknas uue arve tegemisel täidetakse asja väli automaatselt
fix Parandatud viga, mis ei võimaldanud arve kiirpääsu real olevat Salvesta pdfina nupu kasutamist
fix Parandatud viga, mis põhjustas kokuvõtete aknas akna pealkirjade mitte muutmist, kui muudeti andmeid

2014.01.28

fix Parandatud viga, mis esines tabeli vaadete salvestamisel - peale vaate salvestamist/kustutamist ei värskendatud vaadete loetelu
fix Parandatud viga, mis esines laekumiste kustutamisel - LawTime põhiaknas ei värskendatud laekumiste ning maksmata arvete nimekirja peale laekumise kustutamist.
fix Parandatud loogikat, mis otsustab kiirprintimisel spetsifikatsiooni printimise linnukese vaikeväärtuse.

2013.12.31

uus! Office 2013 stiilis programmi väljanägemine. Valitakse automaatselt, kui Office 2013 on kasutuses. Seadistuste all võimalus valida 4 erineva väljanägemise vahel. On alles jäetud Office 2010 ilme ning lisatud 3 uut Office 2013 stiilis väljanägemist.
uus! Lisatud Arvete ekspordi võimalus HansaWorld Books versioonile 7.0 ja 7.1 (arvete ekspordi sätetes on vajalik teha versiooni valik)
uus! IBAN konto numbrid: täiendatud laekumiste importi võimaldades tähemärke sisaldavaid konto numbreid
uus! Uus laekumise tüüp - Kulusse kantud
uus! Lisatud LawTime põhiaknas nupp "Impordi laekumised" ka arvete ning maksmata arvete vaatesse ning nupp "Uus laekumine" maksmata arvete vaatesse
fix Optimeeritud andmebaasi päringute tegemise loogikat ning nende arvu
fix Parandatud viga, mis ilmnes mitmele adressaadile E-Posti saatmisel. Programm eemaldas ; märgi erinevate arve saajate vahelt
fix Parandatud arve printimise jõudlust - optimeeritud erinevate komponentide laadimise loogikat
fix Parandatud viga, mis ei võimaldanud linnukeste valikute salvestamist kontaktide aknas, kui vajutati "Salvesta ja uus"
fix Parandatud viga, mis põhjustas arve aknas peale kliendi/asja valikut värskendamata printimise eelvaate kuvamise
fix Parandatud viga, mis ilmnes laekumiste importimisel, kui selgituses oli mitte lubatud sümboleid
fix Parandatud viga, mis põhjustas kliendi aknas muutuste salvestamise küsimist kuigi tegelikult ei olnud midagi muudetud
fix Parandatud viga, mis põhjustas maksmata arvete vaate mitte värskendamist peale laekumiste importi
fix Parandatud viga, mis ei võimaldanud kuvada kiirprintimise aknas vaikimisi arve kujunduse teksti
fix Parandatud viga, mille tõttu teatud olukordades ei toiminud otsing asja vastaspoole alusel
fix Parandatud sisselogimise akna loogikat

2013.10.20

uus! Suurendatud komakohtade arvu laekumiste summa real.
uus! Lisatud kliendile emaettevõtte lahter. Nüüd võimalik määrata kliendile emaettevõte olemasolevate klientide hulgast. Emaettevõte lahtri saab Väljade valija abil lisada klientide tabelisse ning seda välja saab kasutada ka kokkuvõtetes.
uus! Nupuribalt arve kiirprintimisele ja -meilimisele lisatud aken, milles saab enne väljastamist seadeid muuta (keel, kujundus jne). Akna allosas saab määrata, kas edaspidi see aken kuvatakse. Kiirprintimise nupule klikkimise ajal Shift klahvi all hoides kuvatakse aken alati.
fix Parandatud viga, mis muutis uue tegevuse nupu teatud olukorras mitteaktiivseks.
fix Parandatud viga, mis põhjustas arve printimisel ebaõiget käitumist soeses spetsifikatsiooni kaasamisega.
fix Parandatud viga, mis tekkis, kui hinnale sisestati komakohtade eraldajana koma asemel punkt
fix Parandatud viga, mis ei võimaldanud kreedit- ja koopia arvete loomisel automaatselt erinevat arvesaajat kaasa tuua.

2013.09.12

uus! Väike tegevuse aken jätab nüüd meelde enda valitud suuruse ning kas nupuriba on nähtav või mitte
uus! Laekumiste impordil märgitakse nüüd laekumiste seostamisel arvega automaatselt linnuke "Salvesta"
fix Parandatud viga, mis põhjustas juba imporditud arvete mitte ära tundmist väga pikkade selgituste või maksja nimedega laekumistel. Laekumiste impordis suurendatud Kirjelduse ning Maksja väljade lubatud pikkust
fix Parandatud olukord, kus laekumise arvega sidumisel märgiti seos vale arvega, mis oli märgitud enne filtrite muutmist

2013.09.05

uus! Täiendatud E-kirjade saatmist selliselt, et LawTime programm ei ole enam blokeeritud kui E-kirja aken on avatud
uus! Arve aknale lisatud uued kiirkäsud - Prindi ja Saada E-postiga
uus! Arve aknas Suhtluse nuppudest E-kirja saates lisatakse automaatselt nüüd arve pdfina manusesse ning pealkirjaks arve number
uus! Arve aknas lisatud klaviatuuri otsetee Ctrl+P, mis prindib arve
uus! Kõikides akendes on nüüd lisatud klaviatuuri otsetee Ctrl+S, mis salvestab andmed
uus! Arvel Fail menüüle klikkides avaneb nüüd viimati kasutatud arve väljastamise meetod (nt Saada)
fix Parandatud viga, mis põhjustas arve akna sulgemist kui suleti asja aken, mis avati läbi asja välja
fix Täiendatud arvete laekumiste funktsionaalsust seoses juba imporditud arvete ära tundmisega

2013.08.21

fix Parandatud viga, mis põhjustas tegevuste tabelis kindlatel tingimustel aegunud summa kuvamist.

2013.08.16

uus! Arve ridadele lisatud parema kliki menüü mugavamaks arve koostamiseks
fix Parandatud viga, mis tekkis teatud tingimustel Outlooki tehnoloogia kasutamisel mailide saatmiseks

2013.08.14

uus! Lisatud seadistus arve ridade vaikimisi grupeerimise määramiseks
uus! Lisatud seadistus tabelite joonte värvuse määramiseks (hele, kesmine, tume)
uus! Kliendi aknasse lisatud seotud tegevuste tabel ning uue tegevuse nupp
fix Parandatud viga, mis põhjustas teatud tingimustel tegevuste tabelis vale summa kuvamist
fix Parandatud viga, mis põhjustas asja aknas nupuriba nuppude peitu minekut
fix Täiendatud otsingu kasti: kui leitakse ainult üks vaste, avatakse leitud aken automaatselt mitte ei kuvata otsingu tulemusi
fix Parandatud viga, mis tekkis arve printimisel print nupu vajutusel, kui arve ei olnud veel printimiseks valmis
fix Parandatud viga, mis tekkis printimisel, kui pöördkäibemaksu tekst valitud keeles oli sättimata
fix Parandatud tegevuse liigi akna vaikimisi suurust, et kõik välja oleksid koheselt nähtavad

2013.08.09

uus! Arve salvestamisel lisatud hoiatus, kui maksetähtaeg on arve kuupäevast varasem
fix Täiendatud laekumiste impordis olemasolevate arvete ära tundmist
fix Parandatud viga arve numbrite valimisel kui on rohkem kui üks aktiivne seeria
fix Parandatud viga Hansa ekspordis, mis ilmnes tekstiridade ekspordil kui vaikimisi tegevuse liik oli märkimata
fix Täiendatud arve salvestamisele eelnevat valideerimise protsessi
fix Parandatud programmi töökiirust ja ressursi kasutust arvete koostamisel
fix Suurendatud tasu arvestuses protsendi arvutuse komakohtade arvu
fix Parandatud uue laekumiste lisamisel summa sisestuse loogikat
fix Parandatud viga, mis tekkis arve salvestamisel kui arve valuuta oli tühi
fix Põhiakna Fail menüü suletakse nüüd peale valiku tegemist

2013.06.05

fix Parendatud arve numbrite kuvamise ning automaatlset genereerimise loogikat
fix Parandatud viga, mis tekkis tegevuste tabeli värskendamisel
fix Parandatud viga, mis tekkis kliendi salvestamisel, kuupäeva vale formaadi tõttu
fix Täiendatud tõlkeid arve salvestamise/printimise vahelehel

2013.05.31

fix Parandatud viga kus põhiakna tegevuste vaates ei toiminud filtreerimine ja salvestatud vaated

2013.05.24

uus! Arve aknast kliendi avamise ning selle salvestamisel muudetakse nüüd automaatselt arvel kliendi aadress
fix Parandatud viga, mis tekkis veateate saatmisel kui vea kirjeldus oli liiga pikk
fix Parandatud viga, kus tabeli printimise valikutes ei kuvatud värskelt lisatud tabeli kujundusi
fix Parandatud viga arve avamisel, kui esinesid teatud andmebaasi probleemid arve ridadega
fix Parandatud inglise keelseid tõlkeid printimise ning laekumiste programmi osas
fix Parandatud viga, mis ei võimaldanud kokkuvõtete diagrammide pealkirju salvestada
fix Täiendatud arvete importimise arvenumbri tuvastamise loogikat tuvastamaks sidekriipsu ja kaldkriipsu sisaldavaid arve numbeid

2013.05.05

uus! Lisatud võimalus redigeerida arvetel kuvatavat EL pöördkäibemaksu viidet erinevates keeltes (Fail->Suvandid->Arved->Arvete keelesuvandid)
fix Parandatud viga, mis põhjustas tabeli vaates punase risti kujutamist
fix Parandatud viga, mis esines arve salvestamisel, kui kuupäeva oli muudetud ja fookus oli endiselt kuupäeva lahtril
fix Parendatud peaaknas tegevuste vaates kalendris navigeerimise loogikat.
fix Parandatud viga, mis tekkis kui prooviti salvestada vaadet, mis oli filtreeritud ajavahemiku järgi
fix Parandatud viga, mis põhjustas asja aknas tegevuste vaates valede kannete kuvamist navigeerimisnooltega liikudes.
fix Parandatud viga, mis tekkis arve aknas tasu arvestuse proportsionaalsel jaotamisel, kui tegevuste kogusumma oli 0
fix Parandatud viga, mis tekkis peaaknas kontaktide vaates, kui valiti filtris rohkem kui üks klienti

2013.04.19

uus! Lisatud seadistus, mis võimaldab määrata arve numbrite kordumatuse nõude: kas arve number ei tohi korduda sama aasta piires, üleüldse või on numbrite kordus lubatud.
uus! Lisatud seadistus, mis võimaldab sätestada samade spetsifikatsiooni ridade liitmist
fix Parandatud programmi töökiirust aja mõõtmise funktsioonides
fix Parandatud viga, kus arve aknas kommentaaride vaatesse liikumisel märgiti kogu kommentaari tekst
fix Parandatud õiguste kontrolli arve toimingute nupuribal ning impordi/ekspordi menüüs
fix Parandatud viga, kus asja aknas tegevuste tabelis hüppas kursor esimesele reale, kui andmeid värskendati (nüüd jääb enne värskendust olnud rida aktiivseks)
fix Parandatud viga, mis tekkis teatud õiguste korral arve avamisel
fix Parandatud viga, mis tekkis tegevuste aknas esmasel tabeli vaate ja kuu vaate vahetamisel
fix Parandatud viga, mis tekkis mitme Skype kõne korraga alustamisel
fix Parandatud inglise keelseid tõlkeid tasu arvestuse programmi osas

2013.04.06

fix Parandatud viga, mis tekkis teatud olukordades nupuriba "Suhtlus" nupule klikkides
fix Parandatud viga, mis tekkis kliendi või arve avamisel, kui andmebaas sisaldas teistest süsteemidest üle toodud ebatäielikke andmeid
fix Parandatud viga, mis tekkis tabelite printimisel
fix Parandatud tegevuste kalendris liikumise loogikat ning eemaldatud viga, mis tekkis teatud järjekorras kuupäevi valides

2013.04.02

uus! Lisatud nupuriba "Suhtlus", mis toimib läbivalt kogu programmis vastavalt kontekstile. E-posti, Skype ja Elion targad kõned funktsionaalsus
uus! Lisatud seadistuste vaheleht "Suhtlus", milles saab valida suhtluses kasutatavaid programme, teenusepakkujaid ja nende seadistusi
uus! Laekumiste impordil failist kuvab LawTime nüüd vaikimisi nii csv kui txt faile (eelnevalt oli vaja txt faili valimiseks valida failitüüp txt)
fix Parandatud inglisekeelseid tõlkeid kõikjal programmis
fix Parandatud Nordea pangast telehansa formaadis laekumiste impordi probleem
fix Parandatud viga, kus Outlookist kontaktide importimisel kuvati tabeli filtrites eesti keelsete asemel inglise keelsed tekstid
fix Parandatud viga tabelite printimisel: veateade Fail menüü avamisel

2013.03.22

uus! Kõik andmete impordi ja ekspordiga seotud toimingud koondatud põhiakna menüü Fail vahelehele Import/eksport
uus! Klientide eksportimise võimalus: Exceli faili ja Hansa raamatupidamistarkvarasse. LawTime põhiaknas Fail->Import/eksport
uus! Hansa arvete ekspordi aknas lisatud andmete kontrolli tegevuse liikide parameetrite kontroll ja vastavad hoiatused
uus! Hansa arvete ekspordil lisatud võimalus seadistada erinev teise baasvaluuta kurss (kui on erinev EUR-EEK seadistusest)
uus! Lisatud seadistus: Üldised seaded-> Tegevuste vaheleht Asja aknas-> Kuva "Arve tegemata" vaates kõik tegevuse liigid.
Vaikimisi kuvatakse selles vaates ainult tunnitasu alusel tehtud tööd. Selle seadistuse valimisel kuvatakse ka kulud jm.
uus! Põhiakna Arvete osas lisatud nupurida "Arve toimingud" nuppudega "Koopia arvest", "Uus kreedit arve", "Kreedit vana baasil", "Uus proforma arve". Asendab senised nupud akna vasakus osas
uus! Lisatud kustutamise võimalus järgmistele üksustele Halduse moodulis: Töötajad, Töötajate tasemed, Divisjonid, Tegevuse liigid, Valuutad, Kliendigrupid, Tööstusharud, Valdkonnad, Õigusharud, Esmakontakti tüübid
fix Parandatud viga, kus arvete ekspordil Hansa raamatupidamistarkvarasse ei kaasatud õigeid käibemaksukoode
fix Parandatud viga, kus tegevuste tabeli vaates hüppas kursor esimesele reale, kui andmeid värskendati (nüüd jääb enne värskendust olnud rida aktiivseks)
fix Parandatud laekumiste impordis Sampo pank viide Danske Bankiks

2013.02.12

fix Parandatud viga, kus arve printimisel ei toiminud printeri seadistuste valik (eriseaded)
fix Parandatud kirjaviga "Jätka mõõtmist" nupul

2013.01.29

uus! Tegevuste kokkuvõtete väljade loetellu lisatud uued väljad: Ootel kestvus, Arve vaja teha kestvus, Arvet ei tee kestvus, Arve tehtud kestvus
fix Parandatud mälukasutuse probleem arve aknas
fix Parandatud valuutakursi ümardamise viga laekumiste osas

2013.01.28

uus! Tegevuste kokkuvõtete väljade loetellu lisatud uued väljad: "Tegevuse summa" ning "Summa arvel". "Tegevuse summa" sisaldab tegevuse sisestamise tundidele vastavat summat eurodes ning "Summa arvel" tegevusest arvele pandud summat. Varasem "Summa (EUR)" näitab arve või mõõdetud summat vastavalt sellele kumb on olemas
uus! Käsitsi muudetud kestvusega tegevusel pikeneb salvestamisel lõpuaeg juhul, kui kestvus on pikem kui lõpu- ja algusaja vahe
fix Parandatud viga, kus arvel ei olnud rea eemaldamise ja reale tegevuste lisamise nupud aktiivsed
fix Parandatud põhiakna tegevuste kalendris kellaaegade kuvamine (mõnes arvutis paistsid kellaaegade alumised servad ära lõigatuna)
fix Parandatud tegevuste sisestamisel viga, kus tegevuse algusaja muutmisel muutus ka lõpukellaaeg
fix Parandatud viga, kus tegevuste kalendris kerimiseks hiire rullikuga pidi eelnevalt kalendrile klikkima

2013.01.14

fix Parandatud viga, mis tekkis LawTime põhiakna avamisel kui vaikimisi kuvatakse tegevused tabeli vormis
fix Parandatud viga, kus teatud olukordades ei kuvatud Asja aknas SharePoint dokumendihoidlat
fix Parandatud viga, kus kehtiva arendusteenusega klientidel kuvati ekslikult põhiaknas teade "osad funktsioonid ei saa käivituda"

2013.01.11

fix Parandatud viga tabelite printimisel (veergude laiused olid mõnedel juhtudel liiga kitsad, et kogu sisu mahutada)

2013.01.08

fix Suurendatud põhiakna avamise kiirust ning vähendatud akna vilkumist selle avamisel
fix Parandatud olukord, kus tabeli vaate nupuribal ei kuvatud nuppu "Sea selle tabeli vaikevaateks"
fix Parandatud viga, kus LawTime ei kuvanud Lawyersoftist üle toodud arvetel korrektset infot selle loomise ja viimase muutmise kuupäevade kohta

2013.01.07

uus! Tegevuse sisestamisel muutub nüüd lõpu kuupäev alguse kuupäeva muutmisel
uus! Arve salvestamisel failina on nüüd võimalus valida faili tüübiks Wordi dokument
fix Parandatud viga, kus tegevuse salvestamisel ei värskendatud põhiaknas tegevuste loendit ja kalendrit

2013.01.04

fix Parandatud viga, mis ilmnes Windows XP-ga arvutites tegevuste kalendri kuvamisel (valitud periood oli valget värvi)

2013.01.03

fix Tegevusel "Salvesta ja uus" nupule klikkides tuuakse nüüd kaasa eelmise tegevuse andmeid
fix Tegevusel "Salvesta ja uus" nupule klikkides tuuakse nüüd kaasa eelmise tegevuse andmeid