A
Tööaja mõõtmine

Tööaja mõõtmine

LawTime programmi põhiülesanne on pakkuda advokaadibüroo töötajatele väga lihtsat ja mugavat, aga samas paindlikku keskkonda tööaja mõõtmiseks.

Tööaja mõõtmise alustamiseks piisab vaid arvuti käivitamisest - programmi ikoon ilmub koheselt ekraanile, vajamata selleks sisse logimist.

A
Arved

Arved

Arveid on lihtne koostada nii mõõdetud tööde (grupeerimine, täpne spetsifikatsioon kliendile), kui ka käsitsi lisatud arveridade alusel. Arveblankette on võimalik seadistada vastavalt büroo vajadustele. Arveid saab vaadelda ja väljastada nii allüksuste kui ridade lõikes.

A
Tasu arvestus

Tasu arvestus

Tasu arvestus võimaldab klientidele väljastatud arve summa töötajate vahel ära jagada. Seda nii tehtud tööde, sisseostetud teenuste, kui ka kliendihaldurite tasude jms lõikes.

A
Turvalisus

Turvalisus

Programm on kõigile sama, kuid kasutusõiguste määrangutega saab igale kasutajale või kasutajate grupile anda juurdepääsu just nendele vajalikele andmetele ja/või toimingutele (nt. ligipääs arvetele, administreerimisele, teiste kasutajate kirjetele jne).

A
Kokkuvõtted

Kokkuvõtted

Programm käsitleb peale rahaliste väärtuste ka mitterahalisi väärtusi (nt. arvnäitajad, kliendiinfo jms), samuti vabavormilist allüksustega seotud teksti (tegevusplaanid, ettepanekud, kommentaarid jne).

A
Hindade haldus

Hindade haldus

Tööde hindade määramine on väga paindlik. Hindu saab määrata erinevate tasemete kaupa: üldhinnad, kliendi-, kaasuse- ja ametipõhised hinnad, tükihinnad jne. Olemas on tugi valuutade kasutamiseks.

A
Klientide ja asjade haldus

Klientide ja asjade haldus

Keskses andmebaasis hoitakse klientide ja asjade omavahel seotud registreid, kuhu juurde kuuluvad lepingud, kliendihaldurid ja muud kirjeldavad väljad ning seosed. Tööaja mõõtmisel ja selle sidumisel kliendi ning asjaga saab valida nii juba sisestatud kirjete vahel kui ka lihtsalt lisada uusi kliente ja asju.

A
Sidumine SharePoint dokumendihaldusserveriga

Sidumine SharePoint dokumendihaldusserveriga

LawTime rakendust on võimalik integreerida MS SharePoint dokumendihaldusserveriga ning sedasi saavutada nende kahe lahenduse paindlik koostöö - bürool on võimalik kasutada SharePoint paindlikku keskkonda dokumendiregistrite, nimekirjade ja muu tööks vajaliku ülesehitamisel ning LawTime hoiab enda nimekirjad dokumendiserveriga sünkroonis.