2012. aasta LawTime uuendus on senistest kõige atraktiivsem ja mahukam. Uus ning kaasaegsem programmi versioon toob kasutajani värske kasutajaliidese, mille loomisel oleme rõhunud eelkõige just kasutajamugavusele.

LawTime programmi üleminek Office 2010 kasutajaliidesele ei ole pelgalt visuaalne vaid toob endaga kaasa oluliselt paremad seosed erinevate üksuste vahel. See on hea alus, et luua uusi ning kasutajale vajalikke funktsionaalsusi.

Alljärgnevalt leiate nimekirja lisandunud funktsionaalsustest ja näiteid programmi varasemate võimekuste uutest lahendustest.

NB! Uued funktsionaalsused on saadaval arendusteenuse tellijale.  

Tagantjärele tegevuse sisestamine

activitypoweruser Sisesta tehtud tööd ning tegevused tagantjärele otse kalendris endas. Aktiveeri soovitud ajavahemik kalendris ning vali nupurealt "Uus tegevus".

Näpunäide: Sama tulemuseni jõuab hiire parema kliki abil valides „Uus tegevus“

Avanevas tegevuse aknas on valitud periood juba täidetud.

predefinedtimeperiod

Tegevuse sisestamisel lahter "Arvele"

erinevaeg arveleNüüd on tööle kulutatud aeg ning arvele minev kestvus eraldi märgitavad juba tegevuse sisetamisel.

Samuti saab kohe märkida ka arvelduse lipu või märke, et arvet ei koostata.


Laekumised

Mugav laekumiste import pangalingi kaudu oma kodupangast LawTime programmi. LawTime’i nutikus leiab andmete allalaadimise järel loodud faili ise üles. Seejärel pakub programm sidumiseks välja kolm erinevat kategooriat: laekumised, mille info kattub täielikult; laekumised, mille info kattub osaliselt ning laekumised, millele LawTime programmist vastavat arvet ei leitud.

Käsitsi laekumise sisestamisel nüüd võimalus valida nelja erineva võimaluse vahel: pangaülekanne, sularaha, kreeditarve ning tasaarveldused.


Erinev arve saaja

InvocieRecipientLawTime võimaldab saata arve kliendist erinevale saajale.

Valides „Arve seaded“ alt „Erinev arve saaja“ lisandub koostamisel olevale arvele rida erineva saaja tarvis.


Arve "Fail" vaheleht

printpreview Mugavam arve vormistamine uue arve eelvaate abil.

Arve aknas „Fail“ vahelehe all olevad saada/prindi valikud annavad kiire eelvaate prinditavast/saadetavast dokumendist. Kuvatud eelvaates kajastuvad koheselt ka samal hetkel tehtud muudatused.

Muuda vajadusel arve vormil kasutatavat keelt või kujundust.

Prindi või saada koostatud arve saajale võimalusega valida saadetava arve koosseis (näiteks: arve koos spetsifikatsioonide lehega või ilma) Samuti on võimalik valida lehekülgede vahemikku arve salvestamisel PDF formaati.CopyAndCreateInvoiceButtons

Kiirem ning lühem tee teha koopia juba olemasolevast arvest uue ning sarnase arve loomiseks. Lisa vaid õige kuupäev!

Loo mugavalt kreeditarve olemasolevale ning hetkel avatud arvele.


Hansa eksport

InvoiceExportUus LawTime võimaldab lisaks SAF'ile ja Joosep'ile eksportida arveid Hansa raamatupidamistarkvarasse.

Arvete juures toimingute all valik “Arvete eksport”, millele klikkides avaneb arvete valiku aken. LawTime salvestab valitud arved eksportimiseks sobilikku formaati.


Arve read

Kasutajamugavuse tõstmiseks on uues LawTime'is arve ridadega seotud tegevuste nupud väljatoodud nupureale.

invoiceRows

Tasu arvestus

 "Tasu arvestuse" vahelehel uus kaasaegne ja kasutajale oluliselt mugavam nupuridatasuarvestus


Läbivad muudatused

Kogu LawTime läbiva Fail vahelehe alla on nüüdsest kokku toodud mitmed olulised programmi töötaga ja kasutajatoega seotud võimalused.

Akende vahelehed

Uus ja mugav kliendihaldus

ClientWin1

Kliendiga seotud toimingud on kliendi aknas alati nähtavad ja kättesaadavad.


clienttabs

Akende vahelehtede uuenenud nägu. Vahelehed on toodud ülemisele nupureale ning on kiiresti leitavad.


Suvandid

 Uues suvandite aknas on suurt rõhku pööratud eelkõige kasutusmugavusele. Lisaks tagab uus lahendus lihtsa ülevaate kõigest vajalikust.
settings


Kasutajatugi - kaughaldus

LawTime kaughaldus võimaldab meile ajutise juurdepääsu kasutaja arvutile.

Meie näeme kasutaja arvuti ekraanipilti ning nii saame ühiselt probleemidele lahendusi leida. Kaughaldusprogrammi käivitumisel avaneb LawTime QuickSupport programm. Teata meile „Your ID“ ja „Password“ väljadel olevad koodid, et saksime luua ühenduse soovitud arvutiga.
Kaughaldus

Printimise eelvaate muudatus läbi kogu programmi

Nüüd printimine asub "Fail menüü" all. Samuti on ka siin loodud mugav muudatuste ja eelvaate funktsionaalsus.


Mitu LawTime põhiakent korraga

LawTime põhiaknas on nüüd võimalik avada uus aken soovitud mooduliga. Nii saab vaadata näiteks arveid ja tegevusi paralleelselt.

Peaaknas navigatsioonipaanil üksusel tehes parem klikk on võimalik avada soovitud üksus uues aknas.
opennewwin


Navigeerimiste nooled

Vaadates juba koostatuid arveid või mistahes teisi üksusi LawTime programmis on võimalik akna päises olevate noolte abil navigeerida erinevate sissekannete vahel.
arrows