Suvi-sügis 2011

Terminite tõlked

Tõlked Tegevuse liikide ja töötajate tasemete juures on nüüd vaheleht "Tõlked".

Siin saab sisestada eri keeltes vastavad tekstid. Näiteks "riigilõivule" lisaks inglise keeles "State fee" jne

 

Arvete koostamisel lisatakse tekstid vastavalt arvel valitud keelele.

Arve aknas on nüüd keele tähisele klikkides võimalik muuta arve keelt (enne tulenes keel kliendi ja asja juures valitud keelest ja eraldi valida ei saanud).

Väike nipp: tõlked saab sisestada ka eesti keelele. Nii saab kliendile arvele kuvatava teksti teha erineva programmi siseselt kastutatavast.

 

Kontaktisikud

KontaktidKontaktisikute haldus on nüüd LawTime põhiaknas (varem oli ligipääsetav ainult kliendi alt). Nii saab ülevaate kõikide klientide kontaktisikutest ja hallata ka kliendiga seostamata isikuid.

 

Väike nipp: kontaktiOtsing1sikute (aga ka klientide ja asjade) leidmiseks saab kasutada otsingulahtrit:sisesta lihtsalt märksõna ning vajuta Enter.
Otsingulahter on LawTime põhiakna tööriistaribal ning ka stopperi nupule parema hiireklikiga avanevas menüüs.

 

 Kontaktide import Outlookist

Outlook importKontaktisikute alajaotuses on võimalik importida Outlooki kontaktiloendi sisu klikkides nupule "Import Outlookist".

LawTime kuvab seejärel loetelu Outlooki kontaktidest, mille hulgast on võimalik valida LawTimesse imporditavad.

Lahter Toiming märgib kas vastav rida tuuakse LawTimesse või mitte. Vaikimisi on kõigil toiminguks "Impordi" ning juba LawTimes olemasolevatel nimedel "Jäta vahele".

Lahtris "LawTime klient" on kuvatud LawTime klientide tabelist otsitud vaste Outlooki kontakti ettevõttele.

Akna tööriistaribal saab kiiresti valida kontaktidele toimingu: "Impordi", "Jäta vahele".
"Jäta vahele ilma LawTime kliendivasteta kontaktid" võimaldab jätta importimata Outlooki kontaktid, millele LawTime automaatselt kliendi vastet ei leidnud. 

OL import

Varasemad uuendused

Otsing tabelite filtrites

Tabeli veerupäistes olevatest menüünupukestest avanevas filtreerimise aknas saab nüüd kasutada tekstiotsingut:
kliki lihtsalt Otsingu lahtis ning sisesta otsitekst. Filtri valikutes kuvatakse otsitekstile vastavad read.

 

 

Tegevuste vaheleht asja aknas

Tegevused asja allAsja all on vaheleht Tegevused. Vaikimisi kuvatakse tegevused, millel on arve tegemata. Paremal ülaservas saab valida ka et näidatakse kõiki tegevusi või neid, millel on valik "Arve vaja teha" (roheline lipuke)

 

Täiendatud käibemaksu valikud

Käibemaksu arvestuses on lisandunud valikud "kõik 0% EL ühendusesisene" ja "kõik 0% EL väline". Tegevuse liikidel lisaks 0% ka valik "käibemaksuvaba".

Kliendi esmakontakti jm lisaväljad

Kliendi juures ajalaotuses "Üksikasjad" saab valida millisest allikast klient "majja tuli", kes oli konkreetne töötaja jne. Lisaks lahter "Leiutasu", mida saab kasutada hiljem kokkuvõtetes näiteks kliendi toomise preemia arvestuses.
Täiendatud lahtrid Tööstusharu ja Regioon.
Esmakontakti tüüpe, tööstusharusid ja regioone saab hallata Administreerimise alajaotuses LawTime põhiaknas.

Teiste kasutajate tegevuste vaatamine töö sisestamisel

Tegevuse sisestamise aknas on kommentaaride lahti kõrval nupp , millele klikkides avaneb aken sellele kliendile sisestatud tegevustega. Seejärel on võimalik kopeerida olemasolev tegevuse kirjeldus.
Teiste kasutajate kommentaaridele on võimalik anda juurdepääs ka töötajatele, kellel puudub juurdepääs LawTime põhiaknas kõigi teiste töötajate infole. Selleks on töötajate õiguste all valik "Tegevuste sisestamisel teiste kasutajate kommentaaride vaatamine"

Täiendavad valikud kasutajate õigustes

Teiste kasutajate tegevuste juurdepääs: "kui on kliendi haldur" ja "kui on asja haldur". Võimaldab anda juurdepääsu teiste töödele ainult endaga seotud asjades.
"Tegevuste sisestamisel teiste kasutajate kommentaaride vaatamine"- võimaldab kasutada eelmises punktis kirjeldatud funktsiooni (ka siis kui töötajal ei ole õigust teiste töid vaadata).
"Arved: kliendi valikul üle tähtaja arvete märge": võimaldab kliendi valiku lahtris (näiteks tegevuse sisestamisel) hoiatusikooni: , kui kliendil on üle tähtaja arveid. Toimib ka siis kui töötajal arvete osale programmis juurdepääs puudub.

 

 

-